Ɨp

V97,200
{
 25.92m2
648,000
{
 165.71m2
531,705
{
 101.74m2
1,079,310
{
 202.95m2
97,200
{
 90.52m2
lk{  lk{  鋞{ XE lk{  lk{
108,000
{
 48.72m2
V141,488
{
 67.66m2
69,120
{
 17.5m2


lk{  lk{  lk{


Zp

72,000
ac
2LDK 54.65m2
63,000
{
2LDK 56.19m2
130,000
{
3DK 89.44m2
82,000
{
2LDK 61.36m2
62,000
{
2DK 45.9m2
cac TH 2LDK lk{ AP 2LDK lk{ ˌ 3DK lk{ MS 2LDK lk{ AP 2DK
93,000
{
1LDK 61.36m2
45,000
Sفi听j
1K 19.87m2
123,000
{
2LDK 115.93m2
55,000
{
3K 52.23m2
42,000
{
1R 19.5m2
lk{ MS 1LDK ɓޓSفi听j AP 1K lk{ 2˂P 2LDK lk{ AP 3K lk{ AP 1R